Versioner historik

Onlineversion

Publicerad hösten 2013
Denna version är testad och skall fungera i följande webbläsare.
Windows: Internet Explorer 10, Firefox.
Mac: Safari och Firefox.

OBS. Kursen fungerar dåligt i Googles Chrome webbläsare då man ej kan skriva: å ä ö i fälten.

Spara funktion fungerar ej i onlineversionen.

Version 2.0d

Ny version säljs från och med 26/8 2005.
• Justeringar i gränssnitt har utförts.
• Manualen är nu inbakad i programmet.
• CD:n behöver inte sitta i datorn för att programmet skall fungera.
• Smärre tekniska problem är fixade.
• Några korrekturfel har åtgärdats.

Inrapporterade fel
• --- Inga kända fel ----

Version 2.0c
Ny version säljs från och med 20/4 2003.
• CD:n måste sitta i datorn hela tiden för att kunna köra programmet.
• 2c fungerar på MACINTOSH. (OS8-9 & OSX)
• Spara-funktionen saknas i MAC-versionen.
• Korrigerat en del mindre tekniska felaktigeter.
Inrapporterade fel
• Förstoringsmöjlighet saknas på dokument 8.1 sidan 2.

Version 2.0b
Denna version blev klar i Januari 2003 och har sålts under ett par månader.
• Ny manual bifogad till programmet.
• Korrigerat tidigare inrapporterade fel från ver 2.0
• Korrigerat stavfel i informationstexter.
Inrapporterade fel
• --- Inga kända fel ----

Version 2.0
Denna version blev klar i november 2002. Denna version säljes av Genline.
Inrapporterade fel
• Avsluta-dialogen ligger delvis skymd i vissa dokument.
• Dok. 4.2: Facit är fel för sid2. (det är samma som sid1)
• Dok. 1.1: Det går ej att skriva in efter rad 15.
• Dok. 3.2.1: Rättningen för rad 29 fungerar ej.
• Dok. 3.6: Det går ej att skriva in efter rad 10.
• Dok. 3.7.1: Det går ej att skriva in efter rad 10

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp14