1211

Emigrantbrev 1889 om förkommen snuskagge

Sida: 
1

Emigrantbrev till Bröderna Larsson 1889. (Bröderna Larssons och Co:s arkiv C23,CII:1) Bröderna Larssons arkiv utgör ett privatarkiv efter en emigrantagent med kontor i Göteborg, Malmö och Stockholm.

Arkivet återfanns utspritt på en loge och omhändertogs av landsarkivet, där det ordnades och förtecknades. Förutom företagets räkenskaper och korrespondens omfattar arkivet en stor brevsamling med brev från presumtiva emigranter 1870-1915 (c:a 50.000 brev), varav detta är ett. (OBS Skiljetecken & är ersatt med litet o.)

New-york den 23 Mars 1889.
H. Herrar, Bröderna Larsson o Co
Malmö
Som jag nu en längre tid
hos GaionLinjens Contor här
i Newyork. hört efter vid hvarje
af edra Ångares ankomst hört
efter den Snus Kagge som för
ut Är om skrifvit men
alt för gäfves ej får iag annadt
Svar än att den ej är Kommen
altså på grund här af får
ytterligare wördnads fult hos
Herr Larsson anhålla att såvidt
der ej är skrifvit att genast svara
mig först om den är sändt på
er linje eller någon annan
linje samt tiden när den är

Klass: 

+-
[Navigera i dokumentet genom att dra i det.]

Skriv din renskrift nedan

Kopiera din inskrivna text
Öppna renskrift

New-york den 23 Mars 1889.
H. Herrar, Bröderna Larsson o Co
Malmö
Som jag nu en längre tid
hos GaionLinjens Contor här
i Newyork. hört efter vid hvarje
af edra Ångares ankomst hört
efter den Snus Kagge som för
ut Är om skrifvit men
alt för gäfves ej får iag annadt
Svar än att den ej är Kommen
altså på grund här af får
ytterligare wördnads fult hos
Herr Larsson anhålla att såvidt
der ej är skrifvit att genast svara
mig först om den är sändt på
er linje eller någon annan
linje samt tiden när den är