41 Handskrifter

Ett läromedel i handskriftläsning för PC för släktforskaren

Programmet är ett självinstruerande läromedel för dig som vill utveckla din skicklighet att läsa de gamla handstilarna. Många tycker det är svårt att lära sig läsa de för släktforskaren så viktiga handskrifterna på arkiven.

Efter ett långvarigt utvecklingsarbete är version 2d av 41 handskrifter klar.
Detta är ett nytt läromedel som vi hoppas gör inlärningen enklare och roligare.

Vi har byggt upp programmet kring ett antal västsvenska dokument hämtade från olika statliga och enskilda arkiv på Landsarkivet i Göteborg och omfattar dokument från olika tider 1339 - 1925.

Vår metod består i att användaren får vid inskrivning automatisk rättning ord för ord. Ett antal stödfunktioner finns, alfabeten, vanliga förkortningar etc. Till dokumenten hör zoomnings-
kontroller, stödlinjer etc.
Till dokumenten finns renskrifter (facit).

Första versionen av programmet togs fram för Historiska Institutionen vid Götborgs Universitets distanskurser i paleografi.

Arbetet har utförts av:
Per Clemensson, Sven Ängermark och Wilhelm Ängermark.

 -------

Titta närmare

Så här ser programmet ut.

Användaren skriver rent texten i dokumentet och rättning sker automatiskt.


Funktioner i korthet

Förstora hela eller del av dokumentet.

Lathundar för förkortningar, mått och vikt.

Exempel från tidstypiska alfabeten.

Stödlinjer i dokumnetet.

Möjlighet att spara sitt arbete. (Endast PC)

Anpassningsbart gränssnitt för olika bildskärmar.

 

 

 

 

 

Om dokumenten

Detta har vi tänkt på vid urvalet av dokument och texter.

Vi har utgått från 1900-talets handskrift och sedan följt handskriftens (alltså ej handstilens) utveckling bakåt i tiden till medeltiden.

Handskrifterna är oftast välskrivna och lätta att tolka om man kan bokstävernas grundutseende (exempel på svårlästa dokument finns).

Dokumenten är ordnade efter stilart, arkivtillhörighet och arkivstruktur och läsordningen anvisas av läraren eller rentav av eleven själv.

De flesta dokumenten har ett konkret innehåll och ger läsaren en vink om arkivseriernas spännvidd.

​Dokumenten är hämtade ur Landsarkivets i Göteborgs arkivbestånd och visar de regionala arkivens mångfald; ofta återfinns handlingar tillkomna i de centrala verken och i de regionala och lokala arkiven.

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp14