Ett läromedel i handskriftläsning.

Tjänsten är ett självinstruerande läromedel för dig som vill utveckla din skicklighet att läsa de gamla handstilarna. Många tycker det är svårt att lära sig läsa de för släktforskaren så viktiga handskrifterna på arkiven.

Detta läromedel gör inlärningen enklare och roligare.

Prova gärna ett 1890 tals dokument här

Vi har byggt upp tjänsten kring ca. 100st västsvenska dokument hämtade från olika statliga och enskilda arkiv på Landsarkivet i Göteborg och omfattar dokument från olika tider 1339 - 1925.

Vår metod består i att användaren får vid inskrivning automatisk rättning bokstav för bokstav. Ett antal stödfunktioner finns, alfabeten, vanliga förkortningar etc. Till dokumenten hör zoomnings kontroller etc.

Till dokumenten finns renskrifter (facit).

Första versionen av programmet togs fram för Historiska Institutionen vid Göteborgs Universitets distanskurser i paleografi. Då hade vi 41 dokument klara. Därav namnet på projektet. I dag har vi betydligt fler dokument man kan arbeta med.

Om dokumenten

Vi har utgått från 1900-talets handskrift och sedan följt handskriftens (alltså ej handstilens) utveckling bakåt i tiden till medeltiden. Handskrifterna är oftast välskrivna och lätta att tolka om man kan bokstävernas grundutseende (exempel på svårlästa dokument finns). Dokumenten är ordnade efter stilart, arkivtillhörighet och arkivstruktur och läsordningen anvisas av läraren eller rentav av eleven själv.

De flesta dokumenten har ett konkret innehåll och ger läsaren en vink om arkivseriernas spännvidd. Dokumenten är hämtade ur Landsarkivets i Göteborgs arkivbestånd och visar de regionala arkivens mångfald; ofta återfinns handlingar tillkomna i de centrala verken och i de regionala och lokala arkiven.